Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden.

 • Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, tussen enerzijds Partytentenverhuur-IJsselstein en anderzijds de huurder van de voornoemde goederen.
 • Alle goederen willen we graag schoon en kaarsvet vrij retour, tenten willen we droog terug, vergeet de losse haringen en de stormbanden niet.
 • Laat geen spullen onbeheerd achter als wij niet aanwezig zijn,u blijft verantwoordelijk tot de officiële inname,houd u zich alstublieft aan de tijden die op de site staan,tijdens die tijden is er altijd iemand aanwezig om u te helpen.
 • Het gebruik van de stormbanden is verplicht.
  Gebruik geen crepe papier alstublieft, dit veroorzaakt vlekken die niet meer te verwijderen zijn.
 • Onze verlichting is voorzien van LED lampen,deze worden niet warm en geven dus geen problemen als ze het tentdoek raken (brandgaten e.d)
  Let dus op als u uw eigen verlichting gebruikt en die niet voorzien is van LED lampen,zorg ervoor dat het doek nergens geraakt word door de warme lampen!
  Let op losse theelichtjes geven brandvlekken en ook lampen tegen het tentdoek hangen geeft brandgaten.
 • Het is voor uw eigen veiligheid verboden een hittebron te plaatsen onder of in de gehuurde partytent.
  Onder hittebron word oa verstaan, barbecues op gas, kolen,en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.
  Voor verwarming van de partytent is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
  Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische,  geaarde, goedgekeurde verlichting.
 • Grasmaaien niet echt handig van tevoren, bij het schoon opruimen geeft dit veel last, opvouwen zoveel mogelijk in de lucht en op het frame, niet op de grond, dit scheelt je de €50 schoonmaakkosten.
 • Het niet tijdig inleveren, gedeeltelijk of niet gereinigde materialen kunnen  in rekening worden gebracht. Vanaf het moment dat de huurder de materialen in ontvangst heeft genomen, komen de materialen volledig voor haar of zijn risico. Vermissing, breuk, beschadiging of diefstal of ontvreemding komt ten laste van de huurder.
  De partytenten en accessoires zijn tijdens bezit en gebruik van de huurder niet verzekerd.
 • Bij zware wind en/of storm vertrouwen we op het gezonde verstand van de huurder,bij twijfel niet opzetten of contact opnemen met verhuurder!! Bij zeer zware storm en/of windvoorspellingen kan de huurovereenkomst geannuleerd worden door de verhuurder. Schade veroorzaakt door het niet gebruiken van de stormbanden is voor rekening van de huurder. U kunt bij storm en /of zware windvoorspellingen kosteloos annuleren, zet u de tent toch op dan is dit geheel voor eigen risico, eventuele schade word aan u in rekening gebracht.
 • Reclames, breuk, manco, of beschadiging aan onze materialen dienen per ommegaand te worden gemeld. Mocht dit niet gebeuren dan kan de huurder hier geen aanspraak meer op maken bij het retourneren van de materialen. De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde materialen bij verkeerd gebruik of beschadiging daarvan. Reparatie of vervanging komt geheel ten laste van de huurder. Laat geen spullen onbewaakt of in de regen staan.
 • Betalingen geschieden a contant of per pin bij ophalen of afleveren van de materialen. Wij werken niet op rekening.
 • Annuleringen kunnen kosteloos tot 5 dagen voor aanvang huurdata geschieden, daarna kan  er 50% in rekening worden gebracht. In geval van storm kan er kosteloos geannuleerd worden.
 • Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich tijdens op of afbouw of gedurende het evenement binnen of buiten het gehuurde bevinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, alles is voor eigen risico.
 • Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming of vergunning van een derde nodig is, draagt huurder tijdig zorg voor het verkrijgen hiervan, aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.
 • Bij het ingaan van de huurperiode krijgt u een exemplaar van deze huisregels mee,lees deze goed door! Het aangaan van de huur houd in dat u akkoord gaat met onze voorwaarden

Geldig legitimatie bewijs verplicht